Miriam Mircea

Miriam Mircea

06/08/2022

Orele online; captivante sau captive?

“De învăţat înveţi multe şi de la toţi. Dar profesor nu e decât cel care te învaţă să înveţi.” ~ Constantin Noica, Carte de Înțelepciune, 1993.
06/05/2022

Sisteme universitare

Sistemul academic de educație german în comparație cu cel românesc
21/03/2022

Life Coaching

Oamenii nu sunt leneși, dar câteodată au dorințe impractice și mai ales, țeluri care nu îi inspiră.