StartUp Career Scurt istoric al corporațiilor -

Scurt istoric
al
corporațiilor

 

Cu toate că, organizațiile au cunoscut o bună perioadă din istorie o formă cvasi-autonomă deoarece statul avea o mare influență asupra acestora, companiile contemporane se bucură de o legiferare amplă, care le dă puterea de a-și atinge scopul și obiectivele propuse.

Având în vedere că organizațiile ocupă un loc de interes major atât pentru cei care își caută un loc de muncă, angajați, angajatori, dar și pentru economia unui stat, în prezentul articol ne propunem să arătăm evoluția corporației de la așa numitele ”aranjamanete comerciale”[1] la forma juridică pe care o cunoaștem astăzi.

Prima forma de organizație datează din anul 3000 î. Hr. Conform economiștiilor J.Micklethwait și A.Wooldridge [2] în Mesopotamia a apărut prima formă de negoț fluvial, de-a lungul celor două mari fluvii: Tigru și Eufrat. Observând că între acțiunile care implică un schimb între popoare este necesar să existe anumite reguli pentru a determina consecințele care duc la neîndeplinirea obligațiilor, poporul asirian a realizat un acord de parteneriat prin care paisprezece persoane au depus într-un fond mai multe bunuri pentru a-i împrumuta cei care au nevoie de acestea. Astfel, în spațiul Turciei, Irakului și Siriei de astăzi a apărut pentru prima dată noțiune de : fond de investiții, așa cum îl cunoaștem astăzi. [3]

Cu toate acestea unii autori susțin că istoria companiilor “este însuși istoria Romei, iar onoarea de a inventa companiile aparține în întregime romanilor”. [4] Desigur, dacă realizăm o analiză comparativă între compania de astăzi și ”societas” a romanilor putem observa că liniile generale s-au păstrat, dar cu o mai concretă legiferare și cu o tehnologie mai avansată. Asemănările dintre societas și compania de astăzi sunt:

• O asociere de oameni pot avea o identitate colectivă care este separată de componentele ei umane ( distincția între persoana juridică și persoana fizică)
• ”Socii” lasă majoritatea decizilor manageriale în responsabilitatea managerului ( asociații și managerii de astăzi)
• Tabulae accepti et expensi ( registrul contabil în care se notează intrările și ieșirile capitalului unei companii)

Cu toate că Roma reprezenta centrul vieții comerciale, aceasta a cunoscut și o perioadă a decăderii, iar nucleul comercianților s-a mutat spre India, China și lumea islamică. Unul dintre cele mai interesante lucruri legate de evoluția comerțului și implicit, a companiilor, în lumea islamică este reprezentată de inginerența religiei în afaceri. Astfel, pentru islamici era interzis să practice camăta, dar profetul Mohamed (569-632) a încurajat mereu ”caștigul responsabil”. Pe lângă religie, aceștia aveau un avantaj geografic important: plasarea acestora între Orient și Occident.

Cu toate acestea, prima companie nu a apărut în spațiile amintite mai sus ci în Rusia. Prima companie autorizată pe acțiuni a fost ”Compania Moscovită” (1555) căreia i s-a dat un monopol temporar pentru toate rutele comerciale spre portul rusesc.

O altă companie care este denumită de unii autori ”cea mai mareață societate de negustori din Univers” [5] a luat naștere în 1599, Anglia. Compania Indilor Orientale (The East India Company) a luat naștere din dorința a optzeci de negustori s-au întâlnit cu regina Elisabeta I pentru a le da acordul să înființeteze o companie care are ca principală activitate: comerțul cu Indiile Orientale.

Până în secolul al XIX-lea companiile îmbrăcau preponderent o haină industrială, dar odată cu Revoluția Industrială minerii și căile ferate și-au pierdut din importanță în detrimentul produselor concepute de către utilaje cum ar fiȘmedicamentele, ciocolata, mașini de cusut și confecții. Toată această ”micșorare a lumii” a fost posibilă datorită faptului că pentru comunicare și comerț regiuni sau state existau căi ferate, vapoare, telegraful, etc. [6]

Un alt punct de interes în evoluția companiilor îl reprezintă anii 1950-1974 când, industria calculatoarelor a început să prindă contur datorită unor ingineri ca Bill Hewlett care și-au asumat cercetarea în domeniul calculatoarelor. Conform unui calcul în perioada 1958-1974, Pentagonul a plătit suma de 1 miliard de dolari în acest domeniu. [7]

Astfel, compania de astăzi își are orginea din natura de negustor a omului. Se poate afirma că societatea a avut nevoie de companie deoarece dorința de a furniza servicii sau produse, nevoia de împrumut și obligativitatea ca parteneriatele dintre oameni să fie reglementate au adus la apariția companiei.

Cu toate că, organizațiile au cunoscut o bună perioadă din istorie o formă cvasi-autonomă deoarece statul avea o mare influență asupra acestora, companiile contemporane se bucură de o legiferare amplă, care le dă puterea de a-și atinge scopul și obiectivele propuse.

Cel mai mare plus adus de companii societății de astăzi, pe lângă oferirea a numeroase locuri de muncă, sunt acțiunile de CSR pe care acestea le fac și spiritul civic pe care acestea îl urmează. Cu titlu de exemplu: corporația Avon este una dintre cea mai mare companie care finanțează cercetarea cancerului la sân, IBM este un investitor în educație, iar organizația farmaceutică Merck a investit milioane de dolari pentru eradicarea SIDA. [8]


Bibliografie și webografie

[1] J. Micklethwait, A.Wooldrige, Compania, 2015, editura Humanitas, București.
[2] Idem
[3] https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/investment-fund
[4] R.Irwin, Origins of the American Business Coporation, 1974
[5] J.Keay, The Honourable Company, 1991, Macmillan
[6] https://www.bl.uk/georgian-britain/articles/the-industrial-revolution
[7] Tedlow, Giants of Enterprise
[8] J. Micklethwait, A.Wooldrige, Compania, 2015, editura Humanitas, București.Rebecca Chincea.