StartUp Career Interviu cu Decanul Facultății de Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Universității Politehnica Timișoara, Domnul Prof. univ. dr. Daniel-Codruț DEJICA-CARȚIȘ -

Interviu cu Decanul Facultății de Ştiinţe ale Comunicării
din cadrul Universității Politehnica Timișoara,
Domnul Prof. univ. dr.
Daniel-Codruț DEJICA-CARȚIȘ

 

Facultatea de Științe ale Comunicării din cadrul Universității Politehnica Timișoara se bucură de o popularitate crescută în rândul absolvenților de liceu, dovadă fiind numărul mare de candidați la admitere în ultimii ani, la toate programele de studii ale facultății.

Facultatea de Științe ale Comunicării (FSC) pregătește specialişti de înaltă calificare în domeniile comunicării, relațiilor publice, limbilor moderne aplicate, atât prin studii universitare de licență, cât și prin studii de masterat, acestea fiind domenii fascinante, de actualitate și corelate cu nevoile pieței. Absolvenții specializărilor de licență Comunicare și Relații publice sau Traducere şi interpretare sunt tot mai căutați și apreciați pe piața muncii din zona de vest a țării, fapt dovedit prin ofertele numeroase de angajare venite din partea angajatorilor.

Astăzi vom vorbi despre programele de studii din cadrul facultății, despre parteneriate și colaborări dar și despre relația cu studenții, în interviul ce urmează, cu Decanul Facultății de Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Universității Politehnica Timișoara, domnul Prof. univ. dr. Daniel-Codruț DEJICA-CARȚIȘ.

Profesioniști de valoare și cadre didactice consacrate din cadrul Universității Politehnica Timișoara formează generații de specialiști în relații publice, comunicare, traducere și interpretare.

Domnule decan, în primul rând, vă mulțumim pentru timpul pe care ni l-ați acordat și pentru disponibilitatea de a vă adresa cititorilor noștri.


1. Ni se pare potrivit să începem acest interviu prin a vă întreba cine este astăzi domnul Prof. univ. dr. Daniel-Codruț DEJICA-CARȚIȘ?

Bună ziua și vă mulțumesc pentru această inițiativă lăudabilă. În plan didactic și științific, colegii din țară și străinătate mă recunosc ca fiind un didactician și cercetător pasionat în domeniul traductologiei. În plan administrativ, sunt decanul Facultății de Științe ale Comunicării din cadrul Universității Politehnica Timișoara.

2. Parcursul dumneavoastră profesional este un exemplu de continuitate și perseverență. Ați avut o afinitate pentru comunicare? Ce a determinat alegerea dvs. pentru a deveni decan al Facultății de Științe ale Comunicării?

Din considerente de eficiență și spațiu, în acest interviu voi folosi termenul generic de comunicare pentru a mă referi la toate formele și tipurile de comunicare și mediere pe care le dezvoltăm în cadrul programelor de studii de la FSC – profesională, interpersonală, interculturală și multilingvistică.

Mă bucur să mă regăsesc în categoria acelor persoane care își exercită cu pasiune și dăruire profesia. M-au atras limbile străine încă de mic, părinții m-au încurajat să le studiez iar profesorii m-au ajutat să le perfecționez. Am fost remarcat de profesori pe perioada studenției și încurajat să mă prezint la concursul pe postul de preparator universitar, pe care l-am ocupat în anul 2000, un punct de referință pentru începutul carierei mele universitare. Apoi, de-a lungul anilor, am obținut toate gradele didactice. În paralel, m-am implicat activ în activități administrative multiple, specifice mediului universitar, bucurându-mă de aprecierea și susținerea colegilor și conducerii universității devenind astfel secretar științific al departamentului, director de departament, iar în 2016, decan al Facultății de Științe ale Comunicării.


3. O instituție este valoroasă prin profesorii ei, și de asemenea, în măsură egală, prin activitățile de succes ale absolvenților. Care sunt planurile dumneavoastră pentru a dezvolta parteneriate și colaborări cu alte instituții sau companii în domeniul comunicării, atât la nivel național, cât și internațional?

Planurile și proiectele de dezvoltare ale Facultății de Științe ale Comunicării au fost asumate la nivelul consiliului facultății, unde împreună cu colegii încercăm prin acțiuni și activități specifice să consolidăm imaginea FSC ca un punct de referință și un adevărat pol al promovării comunicării și traductologiei în plan didactic și de cercetare, și al generării de soluții către societate pentru eficientizarea activităților profesionale și academice bazate pe comunicare. O parte dintre aceste activități, așa cum ați menționat și dumneavoastră în întrebare, se vor concretiza și prin realizarea de parteneriate noi cu instituțiile sau companiile de profil, în special cu cele în care activează absolvenții FSC. În acest scop, înființăm Asociația AlumniFSC, și împreună cu absolvenții noștri din companii, ne propunem să consolidăm acțiunile existente, prin identificarea de teme comune de interes în scop profesional, didactic sau de cercetare, oferirea unor exemple de bune practici și de realizări în carieră, organizarea în mod eficient a stagiilor de practică pentru studenți, planificarea unor vizite în companii, organizarea de prelegeri sau ateliere de lucru în cadrul facultății, și multe alte activități cu beneficii comune, care vor rezulta în oferirea unui act educațional de calitate, în posibilitatea recrutării studenților încă din perioada studiilor, și în integrarea mai ușoară și mai rapidă a absolvenților pe piața muncii.


4. Este o onoare și o responsabilitate pentru mine astăzi să urmez cursurile Facultății de Științe ale Comunicării, specializarea CRPMD. Pentru cei care nu cunosc încă, avem posibilitatea participării la cursuri în regim hibrid, ceea ce ne bucură. Cum a schimbat digitalizarea modul în care se desfășoară predarea și învățarea în cadrul FSC?

Alegerea dumneavoastră ca după absolvirea licenței să continuați studiile la un program de master din cadrul facultății nu poate decât să mă bucure, iar faptul că deja activați în cadrul StartUp Career este un exemplu de succes și o confirmare a celor menționate la punctul anterior.

După cum știm, și așa cum am menționat și cu alte ocazii, în acești ani am fost martori cu toții la universalizarea comunicării digitale impusă de izolarea la domiciliu. Dacă ante-pandemie, platformele digitale erau folosite în unele universități, instituții sau companii multinaționale pentru e-learning sau conferințe, pe perioada pandemiei, am asistat la o digitalizare forțată care a cuprins rapid toate sferele de activitate, fie că vorbim despre transferul învățământului tradițional în mediul online, comunicarea dintre angajați și angajatori în toate companiile, sau comunicarea personală între apropiați sau familii distanțate datorită pandemiei. Universitatea noastră s-a adaptat cu succes acestor schimbări și a răspuns cu celeritate nevoilor si provocărilor impuse de pandemie, printr-un management eficient general, la nivelul instituției și local, la nivelul facultăților, printr-un efort colectiv al conducerii și cadrelor didactice. Prin strategii specifice de comunicare internă și externă, instituția a asigurat cu profesionalism continuitatea evenimentelor specifice mediului universitar, desfășurate în această perioadă. Astfel, toate tipurile și formele de comunicare în plan academic sau administrativ – cursuri, laboratoare, examene de evaluare a cunoștințelor sau de admitere în mediul universitar, ateliere de lucru, concursuri pentru elevi sau studenți, deschideri de an universitar, evenimente cu invitați externi, conferințe internaționale, comunicări formale sau informale între colegi și structuri, și multe altele – au fost adaptate rapid și eficient la contextul comunicării în situații de criză, ceea ce a oferit comunității academice un sentiment de siguranță în plan profesional, și studenților, o reconfirmare a apartenenței la o universitate de top. Predarea în totalitate în regim online și ulterior în regim mixt a fost posibilă și s-a desfășurat fără probleme și pentru că în universitate tehnologiile multimedia au fost integrate în predare de aproximativ 30 de ani, pentru că exista baza materială necesară predării în regim online și se foloseau deja cele mai recente și avansate metode și tehnologii de tip e-learning.


5. Ce planuri aveți, care sunt principalele obiective și viziuni pentru a îmbunătății calitatea programelor de studii și cum le-ați implementat pe acestea până acum?

Ne propunem să contribuim la îndeplinirea obiectivelor generale ale Universității Politehnica Timișoara și agreate de comunitatea academică din universitate, printre care se numără susținerea și promovarea excelenței în activitățile didactice și de cercetare, adoptarea unei strategii inovative pentru dezvoltarea resursei umane a UPT, accentul pe tradiție, continuitate și inovare în universitate și altele.

În particular, ne vom respecta misiunea asumată la nivelul facultății, și anume, în plan didactic, să formăm absolvenți capabili să activeze ca specialiști în domeniul comunicării și al relațiilor publice și ca traducători şi interpreţi pentru domeniile științific, tehnic, economic, administrativ, juridic, conform cerințelor pieței muncii din ţară şi din străinătate, și în planul cercetării, absolvenți capabili să participe la activităţi de cercetare în domeniile pentru care se pregătesc prin studiile de licenţă şi să se perfecționeze prin studii de nivel masteral şi doctoral, prin antrenarea lor la realizarea unor teme şi proiecte de cercetare coordonate de departamentele implicate în desfășurarea programelor de studii. Obiectivele și misiunea sunt susținute de acțiuni și măsuri punctuale, prin care ne propunem să atragem un număr sporit de studenți eminenți din țară, să eficientizăm procesul educațional, să asigurăm un management de calitate, să facilităm și să întărim relația cu studenții și cu alumni, să promovăm internaționalizarea, vizibilitatea și imaginea instituției și a facultății, și nu în ultimul rând, să evidențiem rolul acestora în societate. Aceste activități și acțiuni sunt prezentate pe larg într-o serie de documente disponibile pe site-ul facultății, printre care menționez aici planuri strategice , planuri operaționale , rapoarte anuale de activitate , sau materiale informative, precum Retrospectiva FSC .


6. Implicarea dumneavoastră în vederea formării de specialiști în comunicare, relații publice, traducere și interpretare este notabilă dar si solicitantă. Reușiți să vă gestionați timpul și prioritățile pentru a avea un echilibru între carieră și viața personală?

Timpul nu este niciodată îndeajuns, fie că ne referim la activități cu specific didactic, științific, administrativ, sau la viața personală... Încerc să găsesc un echilibru între acestea, iar atunci când reușesc știu că nu mi se datorează în totalitate, ci colegilor cu care lucrez și cu care încercăm să eficientizăm acțiunile desfășurate, și bineînțeles familiei, unde găsesc înțelegere.


7. Puteți să ne spuneți în câteva cuvinte, care sunt resursele și suportul pe care le oferă Facultatea de Științe ale Comunicării pentru candidații care sunt interesați să afle mai multe despre modalitățile de admitere în anul academic următor?

Oferim tuturor candidaților și tuturor celor doritori să afle mai multe informații despre facultatea noastră posibilitatea să o facă prin participarea directă la o serie de activități cu specific de marketing educațional, precum Zilele Porților Deschise , vizite organizate în cadrul facultății, participarea la concursuri precum Olimpiadele Comunicării sau la activități desfășurate de Liga studenților FSC . În același timp, îi încurajez să caute standul facultății noastre la târgurile de profil deoarece suntem prezenți la majoritatea evenimentelor la nivel regional, cu cadre didactice și studenți pregătiți să ofere doritorilor materiale informative și să le răspundă la toate întrebările despre FSC. Nu în ultimul rând, cei interesați se pot informa pe site-ul Facultății de Științe ale Comunicării, unde pot accesa materiale despre programele de studii oferite în cadrul facultății și modalitatea de admitere . Îi invit să consulte în mod special secțiunea de Noutăți a site-ului și paginile facultății și programelor de studii de pe platformele de socializare . Sunt convins că vor descoperi o facultate tânără, dinamică și vibrantă, cu cadre didactice și specialiști angajați în mod activ în pregătirea studenților la cel mai înalt nivel.


8. Obiectivele generale și specifice ale UPT și FSC vor fi susținute de acțiuni punctuale, menite să eficientizeze procesul educațional. Care sunt cele mai importante realizări pe care le-a obținut Facultatea de Științe ale Comunicării în timpul mandatului dumneavoastră, ca decan?

Probabil că cea mai mare realizare este creșterea numărului de studenți din cadrul FSC, de la 444 la începutul mandatului, la 600, la începutul anului universitar 2022-2023, o creștere de aproximativ 28%. Desigur că această realizare nu ar fi fost posibilă fără sprijinul constant al colegilor din departament și consiliul facultății, și cu buna colaborare a studenților, absolvenților, și partenerilor din mediul socio-economic, cu care am continuat o serie de proiecte existente la începutul mandatului și cu care am inițiat o serie de proiecte inovatoare și de impact, în legătură directă cu misiunea asumată și prezentate pe larg în rapoartele anuale ale decanului. Selectez aici o parte dintre proiectele noi și din rezultatele înregistrate la nivelul FSC, de la începutul mandatului de decan, și la care am contribuit în mod direct sau indirect: înființarea Olimpiadelor Comunicării , concurs adresat elevilor din clasele a XI-a și a XII-a din țară; înființarea unui program nou de master în domeniul Științelor comunicării: Comunicare în afaceri ; înființarea și publicarea revistei științifice studențești anuale MasterCom ; înființarea Ligii Studenților de la Facultatea de Științe ale Comunicării – Liga FSC ; inițierea și organizarea seriei de întâlniri cu studenții, De vorbă cu Decanul FSC , întâlniri anuale, organizate în prezent de Liga FSC; semnarea de acorduri noi cu universități din străinătate, în vederea realizării de mobilități de studenţi și cadre didactice ; atragerea de proiecte de cercetare, dezvoltare, inovare având ca rezultate modernizarea bazei materiale existente și înființarea unui laborator pentru studenți ; publicarea unor monografii despre facultate și universitate , și altele. De asemenea, există o serie de proiecte în curs realizare, precum înființarea anului pregătitor de limba română pentru studenții străini, înființarea unui master în domeniul traducerii, interpretării și noilor tehnologii, înființarea asociației AlumniFSC, înființarea unui club studențesc de șah, și altele, pe care aș prefera să le las cu titlu de surpriză pentru perioada imediat următoare.


9. Cum este relația cu studenții, cum ați caracteriza generațiile actuale de studenți ai FSC-ului? Care sunt schimbările majore pe care le observați la aceștia, în comparație cu anii trecuți, având, de exemplu, ca reper perioada în care ați devenit decan?

La FSC suntem o mare familie. Studenții sunt implicați în mod activ în toate acțiunile facultății, prin reprezentare în Consiliul și Biroul Consiliului FSC , prin colaborarea Ligii FSC cu facultatea și prin sprijinirea reciprocă a acțiunilor desfășurate, prin activități de cercetare conduse de cadrele didactice, în special la nivel masteral , prin implicarea în organizarea de evenimente științifice și profesionale, prin numeroase activități de voluntariat, și lista poate continua. În mod deosebit mă bucur să văd că studenții au rezultate bune și foarte bune, că dau dovadă de inițiativă și responsabilitate, de spirit de solidaritate cu acțiunile facultății, că sunt deschiși la dialog și că apreciază munca depusă la catedră de cadrele didactice.

10. Pentru încheiere, ce recomandări aveți pentru tinerii care își doresc o carieră în comunicare? Care ar fi motivele, după dumneavoastră, pentru care specializările Comunicare și Relații publice sau Traducere şi Interpretare sunt preferate de tot mai mulți candidați?

Tuturor tinerilor și elevilor de liceu care doresc să devină studenți le urez succes și decizii inspirate! Celor care doresc o carieră în comunicare sau în industria serviciilor lingvistice, fie că doresc să urmeze specializarea de Comunicare și relații publice (forma de învățământ la zi sau cea la distanță) și să devină specialişti în relații publice, specialişti în relaţiile cu mass media, specialişti în audit de comunicare, purtători de cuvânt, organizatori de evenimente, brand manageri, manageri de criză, consultanți resurse umane, fie că doresc să urmeze specializarea Traducere și interpretare (engleză; franceză/germană) și să devină traducători generaliști, interpreți, terminologi, mediatori, corectori birou traduceri, tehnoredactori, manageri proiecte de traducere şi interpretariat; referenți afaceri europene, subtitratori, doresc să le reconfirm că Facultatea de Științe ale Comunicării este un partener de încredere în formarea lor ca viitori specialiști în aceste domenii. Perspectivele diversificate pe care le au studenții la absolvire, cerințele tot mai mari de absolvenți de comunicare și traducere din partea angajatorilor, bogăția de competențe și cunoștințe dobândite pe perioada studiilor, posibilitatea de a studia în străinătate la o universitate parteneră, conectarea foarte bună cu mediul de afaceri din zona de vest a țării, baza materială oferită de Politehnica, și nu în ultimul rând dedicația cadrelor didactice, fac din Facultatea de Științe ale Comunicării din cadrul Universității Politehnica Timișoara o alegere inspirată pentru toți tinerii cu afinitate pentru comunicare și limbi străine, din care vor avea numai de câștigat!


Interviu realizat de
Lavinia Checea
24.04.2023