StartUp Career Interviu cu Decanul Facultății de Inginerie Hunedoara din cadrul Universității Politehnica Timișoara, domnul Conf.univ.ec.dr.ing. Gelu-Ovidiu Tirian -

Interviu cu Decanul Facultății de Inginerie Hunedoara
din cadrul Universității Politehnica Timișoara,
domnul Conf.univ.ec.dr.ing.
Gelu-Ovidiu Tirian

 

Tradiția, prestigiul și valoarea academică a Politehnicii timișorene sunt aduse la Hunedoara de către un colectiv de cadre didactice cu excelente abilități didactice, cu dedicare și profesionalism, care încurajează studenții să-și atingă potențialul intelectual, profesional, dar și social.

Suntem încântați să vă prezentăm al doilea interviu din seria noastră de interviuri cu decanii facultăților din Universitatea Politehnica Timișoara. Am pornit acest proiect pentru a aduce în prim-plan perspectivele și experiențele liderilor academici care modelează facultățile noastre de Inginerie, Tehnologie și Comunicare din cadrul UPT.

După cum spuneam, al doilea nostru invitat este domnul Conf.univ.ec.dr.ing. Gelu-Ovidiu Tirian, decanul facultății de Inginerie din Hunedoara. Cu o vastă experiență în cercetare și predare, domnul Tirian a contribuit semnificativ la dezvoltarea și consolidarea Facultății de Inginerie Hunedoara, devenind un lider respectat în domeniul său de activitate. Avem bucuria să-l intervievăm și să descoperim mai multe despre parcursul său profesional, perspectivele sale cu privire la educația în domeniul ingineriei și planurile sale pentru viitorul facultății.

În primul rând, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră și pentru că ocupați o poziție de excepție, aș dori să începem cu următoarea întrebare:


1. Atunci când ocupi un loc de conducere în structura unei Universități, cât de importantă este experiența profesională și cât de importantă este abilitatea de comunicare și abilitatea managerială, domnule Decan ?

În experiența mea de manager și lider de echipă, între aceste două ultime abilități există o strânsă legătură. Atunci când managerul este un bun comunicator, devine mai capabil să-și gestioneze echipa. Delegarea sarcinilor, gestionarea conflictelor sau motivarea și construirea relațiilor (toate responsabilitățile cheie ale oricărui manager) sunt mult mai facile atunci când abilitățile de comunicare sunt bine dezvoltate. Bineînțeles, capacitatea de comunicare trebuie să fie completată de gândire strategică și abilități organizaționale foarte bune. În ceea ce privește experiența profesională, aceasta contribuie la o mai bună înțelegere a contextului în care se situează Universitatea, la aprecierea corectă a dinamismului mediului universitar, precum și la dezvoltarea unei rețele relevante pentru îndeplinirea target-urilor propuse.

2. Cu o experiență profesională remarcabilă, competențe în management și conducere dar și o mulțime de distincții onorifice și premii, cum credeți că v-a ajutat această experiență în rolul de decan al FIH? Care sunt cele mai importante abilități și cunoștințe pe care le-ați dobândit și cum le-ați aplicat în gestionarea și dezvoltarea facultății?

Am avut oportunitatea, de-a lungul timpului, să particip la evenimente cu caracter științific, administrativ și economic, dar și socio-cultural, despre care pot spune că mi-au oferit posibilități de a întâlni oameni deosebiți și de a realiza conexiuni valoroase, care mi-au modelat percepția despre ceea ce înseamnă în societatea actuală rolul unui manager și în special rolul decanului unei facultăți de Inginerie. Consider că abilitatea de a inspira, motiva și conduce echipa care formează personalul facultății spre atingerea obiectivelor comune este esențială pentru succesul instituției. De asemenea, experiența de până acum m-a ajutat să identific oportunități de dezvoltare a facultății și să conturez o strategie de management care să asigure funcționarea sistemului de parteneriat profesional între studenți și comunitatea academică, precum și deschiderea de noi orizonturi de colaborare între facultate și diversele medii implicate direct sau indirect în activitatea noastră (mediul economic, mediul administrativ, mediul socio-cultural etc.). Utilizând experiența de cadru didactic dobândită pe parcursul a peste 20 de ani în cadrul FIH, am urmărit consolidarea centrării pe student a activităților de predare-învățare, ținând seama atât poziția studenților ca beneficiari ai actului educațional, cât și de faptul că utilizarea gradului de satisfacție a acestora constituie un instrument eficient de îmbunătățire a activităților desfășurate în facultate.


3. Trebuie menționat faptul că Facultatea de Inginerie din Hunedoara și-a început activitatea în anul universitar 1990-1991 prin transformarea Institutului de Subingineri. În prezent Facultatea de Inginerie are în componență două departamente respectiv departamentul de Inginerie și Management și departamentul de Inginerie Electrică și Informatică Industrială. Care sunt specializările de studiu care se regăsesc în oferta dumneavoastră educațională?

De-a lungul timpului, oferta educațională a facultății noastre a trecut printr-o serie de modificări, adaptându-se constant cerințelor mediului economic din zonă și nu numai. La momentul actual, avem 5 programe de studii care acoperă o gamă largă de domenii inginerești, cu 6 specializări: Inginerie Electrică și Calculatoare, Informatică Industrială, Autovehicule Rutiere, Inginerie Economică în Domeniul Mecanic, Inginerie Economică în Industria Chimică și de Materiale și Ingineria Valorificării Deșeurilor. Ținând cont de rata de angajabilitate ridicată (peste 80% dintre absolvenții ciclului de studii licență își găsesc locuri de muncă în primul an de la absolvire), putem spune că până în acest moment, strategia facultății noastre este una de succes, îmbinând armonios pregătirea educațională cu solicitările pieței muncii.


4. Luna trecută, a avut loc ședința de constituire a Board-ului Regional al Facultății de Inginerie din Hunedoara, UPT. Board-ul Regional este un organism consultativ, autonom și independent al FIT, iar ideea creării acestuia vă aparține. Cum își propune acest organism nou constituit să contribuie la dezvoltarea facultății?

Ideea constituirii Board-ului Regional am avut-o cu mai bine de doi ani în urmă, când i-am propus domnului Rector al UPT, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, constituirea unui organism similar Comitetului Director din cadrul Politehnicii, dar care să reflecte situația concretă din zona Hunedoarei. Astfel a luat ființă noțiunea de Board Regional al Facultății de Inginerie din Hunedoara, care își propune să contribuie la dezvoltarea FIH prin consilierea conducerii facultății pe o serie de direcții de o importanță strategică deosebită. În primul rând, Board-ul contribuie la definirea strategiei facultății, urmărind, mai ales, creșterea calitativă a activității didactice, cea de cercetare și cea de administrare a patrimoniului. De asemenea, propunerile venite din partea membrilor Board-ului sunt menite să faciliteze corelarea necesităților mediului economic cu programa universitară. Nu în ultimul rând, prin activitatea acestui organism urmărim și promovarea activă a imaginii FIH în exterior. Vreau să precizez faptul că din acest Board fac parte personalități marcante din domeniul administrativ, economic, cultural și social din regiunea noastră, dar și de la nivel național.


5. Recunoaștem importanța desfășurării în cadrul academic a numeroaselor activități și concursuri organizate. Vă felicităm pentru aceste inițiative. Aș vrea să ne oprim asupra concursului ”ANTON SAIMAC”, concurs aflat la cea de a doua ediție, o manifestare dedicată dezvoltării gândirii creative a elevilor în domeniile tehnico-științific și digital, puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre concursul care astăzi îi poartă numele emeritului profesor?

Într-un context tehnologic, economic și social aflat în dezvoltare continuă, înțelegem cu toții că pentru a ajuta comunitatea să evolueze, în domeniul educațional trebuie încurajată mai mult abilitatea tinerilor de a dezvolta soluții care să rezolve mai rapid și mai ieftin anumite probleme, decât capacitatea de a memora sau a dezvolta idei teoretice.

Astfel, a luat naștere concursul „Anton Saimac”, dedicat elevilor de liceu cu profil teoretic real sau liceu tehnologic (nivel 4 de calificare) din clasele IX-XIII cursuri de zi sau seral și organizat de Facultatea de Inginerie din Hunedoara – Universitatea Politehnica Timișoara, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara și Primăria Municipiului Hunedoara. Proiectele propuse în cadrul acestui eveniment promovează idei și soluții privind rezolvarea unor probleme tehnice cu ajutorul diverselor tehnologii (precum tehnologii neconvenționale, IA, tehnologii multimedia etc.). Concursul este organizat în cinci secțiuni: robotică și noi tehnologii; informatică; electrotehnică și electronică aplicată; inginerie auto și economie și sustenabilitate. Un aspect deosebit de important este faptul că elevii din anii terminali de liceu, membri ai echipelor care obțin locurile I, II și III la acest concurs vor fi admiși în Universitatea Politehnica Timișoara, la Facultatea de Inginerie din Hunedoara, cu media de admitere 10, obținând astfel bursă de performanță. De asemenea, aceștia vor beneficia de prioritate la cazarea în Căminul Facultății de Inginerie din Hunedoara.


6. După cum am observat aveți o familie frumoasă, care necesită timp și atenție. Cum reușiți să gestionați echilibrul între cariera de decan și viața personală, ținând cont de faptul că această poziție poate fi solicitantă și plină de responsabilități?

Bineînțeles, găsirea unui echilibru este, în sine, un proces de învățare. Comunicarea deschisă și sinceră cu soția și cu copiii, deși ei sunt încă mici, este esențială. Crearea unor rutine și programarea unor activități regulate în care să ne putem bucura de prezența și compania reciprocă reprezintă un alt aspect important pe care l-am pus în practică. “Fii prezent în momentul prezent”, este un dicton după care mă ghidez, adică atunci când sunt acasă cu familia încerc să fiu prezent și să mă bucur de acele momente de tip “quality time” pe care copiii mei să și le amintească cu drag în anii ce vor urma. În același timp, atunci când sunt la serviciu, mă concentrez pe sarcinile pe care le am de îndeplinit și evit distragerile de la problemele cărora încerc să le găsesc soluții. Nu în ultimul rând consider că delegarea corectă a sarcinilor și responsabilităților în cadrul echipei cu care lucrez mă ajută să mă concentrez asupra aspectelor esențiale și să eficientizez timpul petrecut la birou, deși recunosc, petrec foarte mult timp la birou și particip la majoritatea evenimentelor care se desfășoară în comunitatea locală și nu numai.


7. Ce caracteristici distincte are programul de învățământ al Facultății de Inginerie din Hunedoara și cum se diferențiază acesta de programele de învățământ similare de la alte facultăți din țară, în ceea ce privește metodele didactice utilizate, aplicarea practică și experiența studenților?

Facultatea noastră își propune formarea de cadre tehnice cu pregătire universitară în domeniile de studii Inginerie Electrică și Energetică, Științe Inginerești Aplicate, Ingineria Autovehiculelor, Inginerie și Management, Ingineria Mediului și, respectiv, specializările/ programele de studii subsumate acestora. Prin programul de învățământ implementat în acest moment, asigurăm creșterea compatibilității facultății în concordanță cu exigențele integrării în spațiul academic european și dezvoltarea și diversificarea programelor de studii/specializărilor oferite, în conformitate cu schimbările determinate de noi oferte educaționale sau de cerințele mediului economic. De asemenea, ne-am propus inițierea și încheierea unor acorduri de colaborare academică cu facultăți sau departamente care au domenii de studii similare, din universități de prestigiu din țară și străinătate, pentru a dezvolta programe comune de pregătire și a amplifica schimbul de experiență între cadre didactice și studenți. Totodată, în contextul dezvoltării economice naționale și regionale, facultatea noastră va fi în continuare un partener important pentru stabilirea unor relații noi cu mediul economic, asigurând dezvoltarea și consolidarea celor existente, în folosul reciproc al actorilor implicați, deoarece prin structura și calitatea programelor de formare, răspunde unor nevoi reale ale pieței muncii și comunității, pregătind specialiști în domenii de studiu ce acoperă o paletă largă de servicii din domeniul industrial, educațional și administrativ.


8. Există oportunități de practică sau stagii în companii pentru studenți? Care sunt principalele oportunități de carieră disponibile pentru absolvenții Facultății de Inginerie din Hunedoara?

Activitatea de practică este prevăzută în planul de învățământ al specializărilor facultății. Ea este corelată cu ansamblul planului de învățământ, conform portofoliului de practică specific anilor de studiu II și III. Facultatea noastră a dezvoltat de-a lungul timpului parteneriate cu majoritatea companiilor din zona Hunedoarei, relevante pentru domeniile noastre de studii. În cadrul acestor companii, practica se realizează pe baza convențiilor de colaborare semnate de organizatori și partenerii de practică. Odată cu înființarea Board-ului Regional, aceste oportunități s-au intensificat, iar odată cu ele apar și ofertele de internship pentru studenții noștri, precum și oferte de angajare, după absolvire sau poate chiar din timpul studiilor universitare, atât în regim part-time cât și full-time. În funcție de specificul domeniului de studii ales, absolvenții noștri pot alege între locuri de muncă precum programator, inginer automatizări, inginer service auto, inginer proiectant, inginer producție sau proces, dar și inginer de mediu și multe altele.

9. Înainte să încheiem, ați putea să ne împărtășiți recomandările dumneavoastră pentru tinerii care își doresc o carieră în Inginerie? De asemenea, ce credeți că determină tot mai mulți candidați să opteze pentru Facultatea de Inginerie din Hunedoara?

Aș începe cu ultima parte a întrebării dumneavoastră, deoarece răspunsul este unul evident. Tradiția, prestigiul și valoarea academică a Politehnicii timișorene sunt aduse la Hunedoara de către un colectiv de cadre didactice cu excelente abilități didactice, cu dedicare și profesionalism, care încurajează studenții să-și atingă potențialul intelectual, profesional, dar și social. În ceea ce privește recomandările pentru tinerii care doresc să devină ingineri, le pot spune în primul rând că oportunitățile din acest sector sunt nenumărate. Odată ce au identificat domeniul ingineresc care îi pasionează, îi încurajez cu drag să participe la concursuri, atât cele organizate de facultatea noastră, cât și de către alte centre educaționale. De asemenea, le sugerez să se implice în activități de voluntariat, precum și în cluburi de tineret care urmăresc dezvoltarea abilităților de gândire creativă și de găsire a soluțiilor concrete pentru problemele prezentului. Nu în ultimul rând, îi îndemn să participe la evenimente inginerești și târguri de carieră pentru a intra în legătură cu profesioniști din industria ingineriei. Construirea din timp a unor conexiuni cu profesioniștii îi va ajuta să afle informații suplimentare despre oportunitățile de angajare și să-și dezvolte cunoștințele în domeniul de interes. Facultatea noastră stă la dispoziția oricăror întrebări și curiozități despre domeniile de studii pe care le oferim, atât prin efectuarea de vizite în laboratoare și sesiuni de Q&A cu elevii, cât și prin materiale informative și răspunsuri pe care le oferim pe paginile facultății din cadrul rețelelor de socializare. Așteptăm cu drag la facultatea noastră tineri inovativi, pasionați de știință și tehnologie și dornici să se afirme în mediul ingineresc.


Interviu realizat de
Lavinia Checea
23.05.2023