StartUp Career Interviu cu Decanul Facultății de Inginerie Electrică și Energetică din cadrul Universității Politehnica Timișoara, domnul Conf.dr.ing. Ciprian Sorândaru -

Interviu cu Decanul Facultății de Inginerie Electrică și Energetică
din cadrul Universității Politehnica Timișoara,
domnul Conf.dr.ing.
Ciprian Sorândaru

 

Electricitatea și ingineria electrică formează împreună un domeniu al științei și al tehnologiei care ocupă un loc crucial în lumea modernă. Fără energie electrică, este greu de conceput funcționarea societății contemporane. Pregătirea oferită este una complexă și cuprinzătoare, care include matematică, fizică, electronică, și programare, toate esențiale pentru formarea unui inginer complet în domeniul energetic.

Bun venit la o nouă ediție a seriei noastre de interviuri cu personalitățile marcante ale Universității Politehnica Timișoara. Numele meu este Lavinia Checea și astăzi suntem încântați să stăm de vorbă cu Decanul Facultății de Inginerie Electrică și Energetică, domnul Conf.dr.ing. Ciprian Sorândaru, din cadrul Universității Politehnica Timișoara.

Cu o carieră de peste două decenii în învățământul superior, domnul Conf.dr.ing. Ciprian Sorândaru a ocupat diverse funcții academice, cum ar fi preparator universitar, asistent universitar, șef de lucrări și conferențiar universitar înainte de a deveni decan.

Domnule decan, în primul rând, vă mulțumim pentru timpul pe care ni l-ați acordat și pentru disponibilitatea de a vă adresa cititorilor noștri.


1. Pentru început, haideți să vorbim despre dumneavoastră, să vă cunoască și cititorii noștri. Cine este astăzi domnul Conf.dr.ing. Ciprian Sorândaru de la Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică din cadrul Universității Politehnica Timișoara?

Înainte de toate, sunt cadru didactic în cadrul Departamentului de Inginerie Electrică. Cariera didactică am început-o în anul 1995, imediat după terminarea facultății (care era de 5 ani pe-atunci) și a studiilor aprofundate (1 an – echivalentul masterului de azi). A urmat doctoratul, promovările didactice și începând cu anul 2020 sunt decanul Facultății de Inginerie Electrică și Energetică.

2. Fiind decan, aveți și responsabilități de natură administrativă. Există, pe parcursul activității dumneavoastră, un moment pe care îl considerați ca fiind „decisiv” pentru evoluția dumneavoastră profesională sau mentori cărora le păstrați o amintire deosebită?

Probabil că fiecare dintre noi are un moment, un punct decisiv pentru evoluția în carieră. În ceea ce mă privește, răspunsul pot să vi-l dau fără să mă gândesc prea mult. Acel moment decisiv în evoluția mea îl identific și îl am mereu în memorie, la sfârșitul anului III de facultate. Atunci am început colaborarea cu Profesorul Gheorghe Atanasiu. Domnia sa, pot spune fără să exagerez, din punct de vedere profesional a fost ca un al treilea părinte al meu. M-a ghidat în cariera didactică dar și în cariera de cercetare, am fost împreună la prima conferință internațională când eram încă student în anul V, colaborarea continuând și după retragerea domniei sale, acum, după plecarea sa la cele veșnice, rămânând apropiat al familiei.


3. Înființată în 1948, facultatea s-a dezvoltat într-un domeniu vast, cuprinzând multiple direcții, de la proiectare la dezvoltare tehnologică. Care sunt cele mai căutate specializări de către studenți în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Energetică și de ce credeți că este așa?

Într-adevăr, Facultatea de Electrotehnică s-a înființat oficial în anul 1948, an când prin reforma învățământului, Școala Politehnică din Timișoara devine Institut Politehnic, cuprinzând patru facultăți, printre care si Facultatea de Electrotehnică. Dar începuturile învățământului superior electrotehnic în Timișoara se confundă cu începuturile Școlii Politehnice timișene. De când a luat ființă, facultatea noastră fost absolvită de mii de studenți, mulți dintre aceștia devenind nume de referință în domeniu, contribuind la dezvoltarea industriei electrotehnice și a electroenergeticii din România, și nu numai. Începând cu anul universitar 2021-2022, facultatea noastră oferă două noi specializări, și anume Inginerie Electrică și Calculatoare, respectiv Energetică și Tehnologii Informatice.

Prima specializare, Inginerie Electrică și Calculatoare, adaptată perfect la cerințele actuale și de viitor ale firmelor din țară și din Uniunea Europeană, realizează conectarea necesară dintre domeniul informatic și aplicațiile industriale și rezidențiale, asigurând accesul la tehnologiile secolului XXI: roboți, automobilul electric/autonom, energiile regenerabile, industria digitală 4.0, clădiri smart, orașe smart, IoT-Internet of Things și IIoT-Industrial Internet of Things. Noua specializare asigură ingineri bine pregătiți pentru revoluțiile tehnologice din prezent, cum sunt transferul la energiile regenerabile și industria 4.0, care integrează inteligența artificială.

Cea de-a doua specializare nouă din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Energetică, cea de Energetică și Tehnologii Informaționale, vizează, în principal, studiul celor mai recente tehnologii informatice aplicate în sectorul energetic, pregătind studenții pentru găsirea unor soluții inovative de tip „energie inteligentă” care colectează date, învață și furnizează informații detaliate exploatabile pentru a eficientiza utilizarea energiei și a menține continuitatea alimentării (concepte cum ar fi microrețele inteligente, rețele inteligente, orașe inteligente). Noua specializare îi pregătește pe studenți pentru a face față cu succes schimbărilor majore din ultimii ani, care includ automatizarea consumatorilor conectați la rețeaua electrică, apariția prosumatorilor și a automobilelor electrice, care necesită cunoștințe interdisciplinare.


4. Cu activitate științifică remarcabilă, autorul a cinci cărți și peste o sută de lucrări științifice, publicate în țară şi străinătate, sunteți implicat activ și în participarea la conferințe și în organizarea a numeroase evenimente științifice. Evenimentul de anvergură, Tech Talks, organizat de UPT și Flight Festival, a reunit entuziaști ai tehnologiei din întreaga lume. Puteți să ne spuneți câteva cuvinte?

Da, m-aș referi la evenimentul Tech Talks din acest an. Este un eveniment de o mare anvergura, care a oferit și la ediția din acest an, ca și la edițiile precedente, o serie de prezentări foarte interesante și de o valoare ridicată. Tema abordată anul acesta a fost inteligența artificială. Prezentatorii au fost personalități cu rezultate remarcabile în domeniu, și aici este suficient dacă amintesc prezența lui Jimmy Wales, fondator al Wikipedia. Referindu-mă la conferințe în general, aș dori să subliniez faptul că participarea la acestea, la evenimentele de socializare care se organizează cu aceste ocazii, constituie un mediu prielnic pentru noi, cadrele didactice, de a stabili noi contacte și de a începe colaborări cu colegi care au preocupări asemănătoare.

5. Cum vedeți rolul Facultății de Inginerie Electrică și Energetică în contextul actual al societății, în care energia regenerabilă și sustenabilitatea devin tot mai importante?

Aș începe prin a sublinia importanța energiei electrice în viața noastră de zi cu zi. Chiar așa începe una dintre prezentările noastre: Încercați să vă imaginați ce s-ar întâmpla dacă, pentru o perioadă scurtă de timp, s-ar întrerupe energia electrică pe întreaga planetă. Revenind la energia regenerabilă, aceasta capătă o relevanță specială în contextul actual al luptei împotriva schimbărilor climatice. Studenții facultății noastre au posibilitatea de a se pregăti în toate domeniile Ingineriei Electrice și Energetice, dobândind, printre altele, competențe în domeniul proiectării, construcției, exploatării și mentenanței echipamentelor din sistemele de energii regenerabile. Strânsa colaborare cu Institutul de Cercetări pentru Energii Regenerabile (ICER) precum și laboratoarele de microrețele și energii regenerabile dotate cu echipamente de ultimă generație sunt o garanție a excelentelor condiții de pregătire pe care le oferim studenților.


6. În luna martie, Universitatea Politehnica Timișara a fost vizitată de conducerea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA. Cum considerați că acest parteneriat cu CNTEE Transelectrica SA a influențat și va influența în continuare formarea studenților din cadrul facultății dumneavoastră, mai ales în contextul provocărilor actuale precum tranziția energetică și integrarea tehnologiilor regenerabile în sistemul energetic?

Vizita la care vă referiți a avut ca obiect, printre altele, inaugurarea a trei laboratoare didactice finanțate de compania Transelectrica, cu o valoare totală de peste 70.000 de euro. Relația cu compania Transelectrica este una de tradiție pentru facultatea noastră, și aici pot menționa parteneriatul pe care îl avem în domeniul practicii studenților, participarea activă la festivitatea de premiere a celor mai buni studenți ai noștri prin acordarea de premii și, nu în ultimul rând, colaborarea pe partea de cercetare concretizată printr-o serie de contracte de cercetare.


7. Care sunt perspectivele de angajare pentru absolvenții Facultății de Inginerie Electrică și Energetică? Există companii cu care colaborați în mod frecvent pentru angajare sau stagii de practică?

Conform statisticilor, rata de angajabilitate în domeniu pentru absolvenții facultății noastre este de 87% , o valoare care are o tendință crescătoare datorită creșterii cererii de forță de muncă în domeniu. Sperăm ca acest procent să crească simțitor după intrarea în piața forței de muncă a primilor noștri absolvenți de la cele două noi secții de care v-am vorbit mai înainte: Inginerie Electrică și Calculatoare respectiv Energetică ți Tehnologii Informatice. Aici am încercat să adaptăm specializările pentru că ingineria electrică și energetică sunt în prezent influențate de calculator și tehnologii de programare, așa că am adus aceste programe la un nivel apropiat de ce se întâmplă în piață. În preocuparea de a asigura viitorilor absolvenți competențele solicitate de mediul economic, colectivul de cadre didactice a fost continuu preocupat de adaptarea curriculei la aceste cerințe. Astfel, oferta facultății este astăzi deosebit de generoasă, absolventul nostru având o pregătire largă în domeniu, putând aborda, cu egale șanse, cariere profesionale din domeniile electrotehnică, electroenergetică, electronică, calculatoare (hard și soft) etc.

Referitor la partea a doua a întrebării, pot să vă spun că, în afară de compania Transelectrica, la care am făcut referire mai devreme, avem colaborări cu aproape toate companiile din domeniu care activează în zona de vest (Timișoara-Arad). De menționat sunt colaborările cu companiile: BeeSpeed Automatizari, Continental (Automotive și Tyres), ZF, Vitesco, Siemens, Hella, Honeywell, Yazaki, FEV, Mitsubishi, Enel, Grupul de firme EEE, Hidroelectrica, Elba, Zoppas Industries, Romgaz, Flex, Elecon, Conselectrificarea, EEI Resita, și lista poate continua, este deschisă și într-o continuă actualizare. Chiar zilele acestea am deschis o colaborare cu o mare companie în domeniul iluminatului, având ca obiect amenajarea unui laborator ultramodern și activități de practică a studenților.

8. Pentru încheiere, ce recomandări ați avea pentru elevii care se gândesc să se înscrie la Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică?

Pentru elevii care se gândesc să se înscrie la facultatea noastră le-aș recomanda, în primul rând, să se informeze cu privire la specializările pe care le oferim și să o aleagă pe cea care li se potrivește. Există azi o multitudine de mijloace de informare, începând de la promovările pe care le facem în licee, târgurile educaționale, vizitele la facultate și, nu în ultimul rând, mediul online unde suntem prezenți. Să nu uite însă că energia în general și energia electrică în particular stau la baza funcționării întregii societăți. Există noi și noi provocări în acest domeniu, ceea ce face ca absolvenții noștri să privească cu încredere în viitor.


Interviu realizat de
Lavinia Checea
27.06.2023