StartUp Career Interviu cu Decanul Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului din cadrul Universității Politehnica Timișoara, domnul Conf.dr.ing. Mihai Aurel Medeleanu -

Interviu cu Decanul Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului
din cadrul Universității Politehnica Timișoara,
domnul Conf.dr.ing.
Mihai Aurel Medeleanu

 

Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului va trebui pe viitor să devină unul dintre principalii operatori în domeniul sustenabilității. Și, în plus, vom colabora cu mediul economic și cu alte institute de cercetare în domeniile amintite și în această direcție în care interesul este al tuturor.

1. Ținând cont că dețineți funcția de conducere în structura unei universități, ce importanță au experiența profesională și abilitățile de comunicare, domnule Decan Conf. dr. ing. Medeleanu Mihai?

În domeniul învățământului (indiferent că este preuniversitar, universitar, profesional, etc.) experiența profesională și abilitățile de comunicare sunt strâns legate. Activitățile didactice necesită abilități de comunicare evidente. Dar nu numai acestea.

Activitățile de cercetare se fac în echipe ai căror membri trebuie să comunice pentru a obține rezultatele dorite. Pentru cineva care ocupă o funcție de conducere, abilitățile de comunicare depășesc pragul profesional. Este vorba de realizarea unor relații care să permită echipei formate să rezolve multiplele probleme din domeniile administrativ, social, financiar. Și, totodată, să stabilească direcții de dezvoltare continuă, mai ales în actualul context extrem de dinamic.


2. În prezent, sistemul educațional din țară se concentrează preponderent pe dezvoltarea de competențe ale studenților. La ce pot apela studenții pentru a găsi un echilibru între presiunea de a deveni un specialist necesar pe piața muncii și pasiunea pentru un domeniu anume, chiar dacă e mai puțin căutat pe piața muncii?

Cred că dacă cineva este pasionat pentru un anumit domeniu va găsi un echilibru între această pasiune și presiunile inerente în formarea ca specialist. Se vorbește foarte mult despre competențe, dar acestea nu reprezintă un obiect în sine, ele trebuie construite pe baza cunoștințelor și abilităților pe care și le însușesc în procesul didactic.

De exemplu, în domeniul ingineriei chimice este de așteptat ca spre finalul programului de studiu studenții să fie capabili să analizeze și să rezolve anumite probleme, cu un anumit grad de complexitate oferind soluții pe baza celor învățate. Ceea ce mai trebuie să știe studenții, este că după terminarea facultății învățarea și dezvoltarea nu se încheie. Ei trebuie să se adapteze continuu și să se perfecționeze în domeniile în care activează, iar pentru asta au la îndemână practica profesională pe care o fac în timpul facultății, când iau contact direct cu ceea ce va urma după absolvire.

3. Ce rol considerați că are Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului din Timișoara în satisfacerea nevoilor unităților industriale din partea de vest a țării noastre?

În Universitatea Politehnica Timișoara programele de studii se realizează sau se modifică începând cu o consultare a mediului economic. Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului se încadrează în acest demers, astfel că avem relații foarte bune cu unitățile industriale din zona de vest și nu numai.

Analiza unui program de studii se face în cadrul unui board constituit din specialiști din facultate și reprezentanți ai companiilor de profil. La aceste analize participă și studenți, de regulă din anii terminali. Odată programul demarat, apare oportunitatea pentru studenți de a lua contact direct cu mediul economic, prin vizite și practică profesională. Facultatea noastră are trei domenii de specializare (ingineria chimică, ingineria mediului și ingineria produselor alimentare), iar practica se face cumulat 4-6 săptămâni după anul III. Împreună cu unitățile economice de profil organizăm o întâlnire între reprezentanții acestora și studenții facultății în timpul anului III pentru a li se prezenta posibilitățile de practică. Dincolo de prezentările făcute de companii, evenimentul cel mai important pentru studenți îl reprezintă discuțiile cu reprezentanții firmelor când se ating subiecte care țin de viitorul lor: absolvirea, angajarea, continuarea învățării, etc.

Companiile cu care avem colaborări de practică și care angajează absolvenți din specializările facultății sunt: Heraeus, Kulzer, Continental, Azur, Ursus, Smithfield, Mondial Lugoj, Aquatim, Retim, Demeco Arad, Pro Air Clean Timișoara, Berg Banat, Stada Hemofarm, ELBA, Flex, Hella, Solina Alba Iulia, Prospero, AdePlast, DenkStatt, Agenția pentru Protecția Mediului, etc.


4. Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului din Timișoara este implicată în numeroase proiecte și organizează diferite concursuri. Cum considerați că implicarea studenților în cadrul acestor proiecte și concursuri va contribui la dezvoltarea profesională a acestora?

Într-adevăr, facultatea este implicată în foarte multe proiecte și acțiuni care vizează învățământul preuniversitar. Participăm la evenimentele organizate de universitate, alături de celelalte facultăți prin standuri demonstrative specifice domeniilor pe care le acoperim. La aceste evenimente studenții, prin Liga Studenților Chimiști sunt implicați atât în partea de organizare cât și în partea practică a demonstrațiilor. Faptul că participă la aceste evenimente și, mai ales, că prezintă ei o parte din experimentele efectuate îi obișnuiește să lucreze în echipe, să „recapituleze” ce au învățat deja, ceea ce le este util pentru orice vor alege să facă după absolvire.

Organizarea concursurilor pentru elevi este un al doilea domeniu unde sunt implicați studenții. Dacă în perioada 2020 – 2022 concursurile s-au desfășurat în varianta online, anul acesta am organizat unul dintre concursuri (Concursul de Chimie „Coriolan Drăgulescu”) în două etape, prima eliminatorie online și a doua la facultate față în față. Studenții au fost de un real folos în partea de organizare, relaționare cu elevii, petrecerea timpului liber, etc. În afară de activitățile menționate, studenții fac parte și din comisiile de evaluare a proiectelor depuse pentru concurs, ceea ce le permite să vadă lucrurile și din perspectiva celor aflați de partea cealaltă a catedrei. Sunt situații în care noi suntem invitați să participăm la acțiunile organizate de ei: seară de colinde, aniversarea Ligii Studenților și multe altele.

5. Cum vedeți rolul Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului în contextul actual al societății, în care sustenabilitatea devine tot mai importantă?

Este un fapt evident că majoritatea obiectelor cu care interacționăm au o componentă chimică, rezultat al obținerii sau a modificării lor. Procesele chimice clasice sunt mari consumatoare de materii prime și energie și de multe ori apar produse secundare din care o parte se pot valorifica iar alta intră la categoria deșeuri.

Rezolvarea acestor probleme stă tot în domeniul chimiei: utilizarea unor materii prime mai ieftine și de preferință naturale, procedee tehnologice mai „curate”, randamente și conversii ridicate, produse cu biodegradabilitate crescută și posibilități de reciclare. Sigur nu e simplu, dar în zone puternic industrializate cercetările și aplicațiile există de multă vreme.

Acum, în anul în care Facultatea a împlinit 75 de ani de la înființare, pot spune că încercăm să ținem pasul prin cercetări în domeniul mediului, în domeniul polimerilor biocompatibili și biodegradabili, utilizarea biotehnologiilor și a catalizei enzimatice, în obținerea unor ambalaje active și „inteligente”, domeniul nanocompozitelor, etc. De fapt, am început să ne îndreptăm și spre „chimia verde”. Prin urmare Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului va trebui pe viitor să devină unul dintre principalii operatori în domeniul sustenabilității. Și, în plus, vom colabora cu mediul economic și cu alte institute de cercetare în domeniile amintite și în această direcție în care interesul este al tuturor.


6. Amintirile pe care le-ați conturat în studenție creionează un profil al studentului. Care calitate sau calități completează acest profil?

Cred că amintirile despre profilul studentului nu au loc acum pentru că trăim în alt sistem. La ora actuală, informația este la „un click distanță” față de orele petrecute în bibliotecă sau laboratoare. Putem să le povestim despre „cum a fost”, chiar e bine să își facă măcar o idee.

Studenții sunt diferiți de la an la an și rolul nostru este să încercăm să-i modelăm pentru ceea ce va urma după facultate. În această lume trepidantă aștept ca studenții să aibă o minte deschisă spre nou, să nu evite cunoașterea trecutului, să încerce să acumuleze cât mai mult, să pună întrebări, să participe la activități cât mai diverse, să fie curioși și să lucreze în echipe.

7. În încheiere, ați putea împărtăși cu noi sfaturile dumneavoastră pentru tinerii care își doresc o carieră în ingineria chimică, ingineria mediului sau ingineria produselor alimentare?

Pentru cei care doresc să urmeze o carieră în domeniile ingineriei chimice, ingineriei mediului sau ingineriei produselor alimentare pot să le spun că vor intra într-un mediu academic tehnic care se va finaliza cu un titlu de inginer ca toți ceilalți absolvenți ai Universității Politehnica.

Avantajul este că la ora actuală există un deficit mare de ingineri chiar la nivelul Uniunii Europene. Oricare dintre cele trei domenii sunt importante pentru viitor mai ales în ceea ce am spus deja despre sustenabilitate. Îi îndemn ca atunci când au ocazia, să vină în vizită la facultate (avem programe de lucru cu elevii în laboratoarele noastre) și să vadă, să întrebe și să afle ce facem și mai ales ce ar putea ei să facă. Un inginer întotdeauna va aplica în practică știința pe care a acumulat-o.


Interviu realizat de
Alessia Mereuță
20.11.2023